Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

„Plníme dětské sny“

Zveřejněno: úterý 13. prosinec 2016 11:19 Napsal Drahomíra Špicnerová

Výtvarná soutěž 2016 - projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. „Plníme dětské sny“

I letos jsme se zapojili do krajské výtvarné soutěže, která je součástí společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM na podporu třídění odpadu.

Mladší žáci tvořili vánoční ozdoby, starší betlém. A že se žákům jejich práce opravdu povedly, svědčí jejich krásné umístění. V obou dvou kategoriích obsadili první místa.

 

V mladší kategorii (1. – 4. třída) se na 1. místě umístil Tomáš Mahdalík z 1. C s prací „Sobík“ a v kategorii (5. – 9. třída) 1.místo obsadila Vendula Němečková ze 7.B s prací „Narodil se“.

Vítězové si převzali diplom a dárky, které si mohli v rámci soutěže „Hrajeme si s odpady“ sami přát, dne 12. 12. 2016 v Krajské knihovně v Karlových Varech od krajského radního pro oblast životního prostředí ing. Karla Jakobce. Gratulujeme k pěknému úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.  

malovani2016B

malovani2016A