Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

6. ročník Dračí noty

Zveřejněno: středa 16. listopad 2016 13:37 Napsal Za ŠD Dagmar Lisá, Kateřina Kerulová

Již po šesté jsme se 11. 11. 2016, ve školní družině, setkali se zpěváky na soutěži ,,Dračí nota“. Byli vybráni ti nejlepší z každého oddělení. Zazněly písničky od lidovek po moderní hity. Také jsme si připomněli blížící se Vánoce. Některé z písniček byly doprovázené i tanečním pohybem. Všem hlásky krásně ladily, a proto porota vůbec neměla ve výběru toho nejlepšího snadný úkol. Nakonec se do rozhodujícího finále probojovali: Viky Křížová a Jana Marešová, Káťa Lindová, Anička Šišková a Tomáš Herák. Jak to nakonec dopadlo? Celkové prvenství pro letošní rok si odneslo duo ve složení Anička Šišková a Tomáš Herák. 2. místo vyzpívala Káťa Lindová a na krásném 3. místě skončily Viky Křížová a Jana Marešová. Cenu poroty za zahraniční písničku si odnesla Karolína Žejdlová. Myslíme, že se nám soutěž opět povedla a všem účinkujícím děkujeme za pěkné vystoupení a již nyní se na některé budeme těšit v sedmém ročníku Dračí noty.

dracinota2016C

dracinota2016B

 

dracinota2016AAA