Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Ukázka výuky výtvarné výchovy v ZUŠ

Zveřejněno: pátek 30. září 2016 5:42 Napsal Mgr. Iva Brachtlová

Využili jsme nabídky paní učitelky Marie Haklové a dne 15.9. jsme s třídami 2.A a 2.B navštívili LŠU v Sokolově. Pro děti byla připravena ukázková hodina výtvarné výchovy pod vedením učitelek výtvarného oboru v LŠU. Žáci si vyzkoušeli míchání barev a domů si na památku odnesli obrázek, který vyrobili. Jsme rádi, že některé děti výtvarné práce zaujaly a využily možnosti přihlásit se na kroužek výtvarné výchovy a pevně věříme, že budeme ve spolupráci s LŠU pokračovat i v dalších letech.  

 

 Malování3

Malování2

Malování1