ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ 4. A 5. ROČNÍKŮ 2019

Zveřejněno: středa 13. březen 2019 6:21 Napsal Mgr. Jana Žídková

 V pátek 1.března 2019 proběhlo školní kolo v recitaci žáků 4. a 5.tříd. Soutěže se zúčastnili – Ester Colonelli, Nelly Martincová ze IV.A, Daniel Kyrian, Pavel Majer ze IV.B, Jan Ďuroška, Jan Hábel z V.A, Jakub Ivkovich, Karolína Kaslová z V.B a Adéla Brabencová, Pavla Springlová z V.C třídy. Do okresního kola postoupili Adéla Brabencová,Jan Ďuroška a Karolína Kaslová. Všem recitátorům děkuji za pěkný přednes připraveného textu. Rovněž poděkování patří třídním učitelům všech vystupujících žáků. Žákům, kteří postoupili do okresního kola, přeji úspěch, pěkné zážitky a načerpání inspirace pro recitační soutěže v dalších ročnících.