Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ 4. A 5. ROČNÍKŮ 2019

Zveřejněno: středa 13. březen 2019 6:21 Napsal Mgr. Jana Žídková

 V pátek 1.března 2019 proběhlo školní kolo v recitaci žáků 4. a 5.tříd. Soutěže se zúčastnili – Ester Colonelli, Nelly Martincová ze IV.A, Daniel Kyrian, Pavel Majer ze IV.B, Jan Ďuroška, Jan Hábel z V.A, Jakub Ivkovich, Karolína Kaslová z V.B a Adéla Brabencová, Pavla Springlová z V.C třídy. Do okresního kola postoupili Adéla Brabencová,Jan Ďuroška a Karolína Kaslová. Všem recitátorům děkuji za pěkný přednes připraveného textu. Rovněž poděkování patří třídním učitelům všech vystupujících žáků. Žákům, kteří postoupili do okresního kola, přeji úspěch, pěkné zážitky a načerpání inspirace pro recitační soutěže v dalších ročnících.