Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Školní kolo recitační soutěže 2. a 3. tříd 2019

Zveřejněno: čtvrtek 7. březen 2019 5:16 Napsal Mgr. Naďa Beňadiková

 V úterý 26. února proběhlo školní kolo soutěže malých recitátorů ze druhých a třetích tříd. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků z těchto ročníků. Malí recitátoři se na soutěž pod vedením svých třídních učitelek pečlivě připravili, tak bylo velmi těžké vybrat nejlepší recitátory, kteří nás budou reprezentovat na okresním kole. Všichni žáci, kteří se na soutěž připravili, byli za svůj výkon odměněni diplomy, které pro ně připravila p. uč. Nováková, a ještě obdrželi malý dárek na památku na tuto soutěž. V okresní soutěži nás budou reprezentovat žáci, kteří se umístili nejlépe: na 1. místě se umístila Ema Kárníková ze třídy 3. C, 2. místo obsadila Anna Šišková z 3. B, 3. místo patřilo Viktorii Vu a 4. místo obsadila Valérie Vu také ze 3. B. Všem zúčastněným děkujeme za krásnou recitaci a přejeme jim ještě mnoho úspěchů. Organizaci zajistila p. uč. Nováková. Text a foto N. Beňadiková.

 

Recitace10