Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2019

Zveřejněno: úterý 12. únor 2019 6:49 Napsal Mgr. Olga Eichnerová

  Dne 18.1. 2019 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V mladší kategorii 1A se umístili tito žáci: třetí místo Monika Říhová ze 7.C, druhé místo Lucie Danišová 7.C a první místo David Do 7.B. V kategorii 2A první tři místa obsadili: Pavlína Kleinová 9.B třetí místo, Jan Tetour 8.C druhé místo a Dominika Slánská 9.B první místo.

  Dne 28.1. se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V mladší kategorii 1A obsadili - třetí místo Sonya Arlt 7.C, druhé místo Vojtěch Klůc 7.B, první místo David Do 7.B. V kategorii 2A se umístili - na třetím místě Markéta Březinová 8.C, na druhém místě Berenika Jirglová 8.C a na prvním místě Lucie Redekerová 9.B.

  Dne 7.2. se na naší škole konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii 1A zvítězil Vojtěch Klůc ze 7.B a na druhém místě skončil David Do také ze 7.B. V kategorii 2A také obsadily první dvě místa žákyně naší školy - první místo Lucie Redekerová z 9.B a druhé místo Berenika Jirglová z 8.C. Obě dívky postupují do krajského kola.

  V pondělí 11.2. se konalo v DDM Sokolov okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii 1A zvítězil David Do 7.B, v kategorii 2A se Dominika Slánská  9.B umístila na třetím místě a postupuje do kola krajského.