Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2019

Zveřejněno: úterý 12. únor 2019 6:49 Napsal Mgr. Olga Eichnerová

  Dne 18.1. 2019 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V mladší kategorii 1A se umístili tito žáci: třetí místo Monika Říhová ze 7.C, druhé místo Lucie Danišová 7.C a první místo David Do 7.B. V kategorii 2A první tři místa obsadili: Pavlína Kleinová 9.B třetí místo, Jan Tetour 8.C druhé místo a Dominika Slánská 9.B první místo.

  Dne 28.1. se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V mladší kategorii 1A obsadili - třetí místo Sonya Arlt 7.C, druhé místo Vojtěch Klůc 7.B, první místo David Do 7.B. V kategorii 2A se umístili - na třetím místě Markéta Březinová 8.C, na druhém místě Berenika Jirglová 8.C a na prvním místě Lucie Redekerová 9.B.

  Dne 7.2. se na naší škole konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii 1A zvítězil Vojtěch Klůc ze 7.B a na druhém místě skončil David Do také ze 7.B. V kategorii 2A také obsadily první dvě místa žákyně naší školy - první místo Lucie Redekerová z 9.B a druhé místo Berenika Jirglová z 8.C. Obě dívky postupují do krajského kola.

  V pondělí 11.2. se konalo v DDM Sokolov okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V kategorii 1A zvítězil David Do 7.B, v kategorii 2A se Dominika Slánská  9.B umístila na třetím místě a postupuje do kola krajského.