Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Sběr kaštanů 2018/2019

Zveřejněno: úterý 11. prosinec 2018 5:38 Napsal Mgr. Lenka Riplová

V letošním školním roce žáci naší školy pilně sbírali během podzimních měsíců kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Do sběru se zapojilo 106 sběračů a celkem nasbírali 4 296, 5 kg lesních plodů. – průměrně každý z nich 40, 53 kg kaštanů. Všem sběračům a sběračkám, kteří nejsou lhostejní k hladovějící zvěři děkujeme. Jejich pomoc byla oceněna drobnými dárky, a to nejen od školy, ale i od myslivců. Největší odměnou pro dvacet nejlepších sběračů byla beseda, kterou pro naše žáky připravili zástupci Lesů České republiky. Velké poděkování patří Kraslické pobočce Lesů České republiky panu Ing. Václavu Ksandrovi a Davidu Trnkovi, kteří pro naše pilné sběrače hodinu „Lesní pedagogiky“ připravili. Žáci se při ní dozvěděli nejen řadu zajímavých informací o lese, zvěři, krmení atd., ale mohli si také prohlédnout i přinesené trofeje a živou sovu, která byla po děti velkým zpestřením. 

LP2 

LP3

1. 499 kg – Brachtlová Emma – 5. B

2. 319,2 kg – Nekvapilová Eliška – 5. B

3. 300,2 kg – Novotný Jiří – 3. B

4. 239,8 kg – Vokoun Adam – 3. C

5. 217,9 kg – Brandner Marie Elli 2. A

6. 216,2 kg – Šišková Anna – 3. B

7. 188,3 kg – Vacková Anna – 4. A

8. 187, 4 kg – Heřmanová Marie– 4. B

9. 143,2 kg - Baťková Sofie – 3. B

10. 137,6 kg - Kříž Antonín - 5. C

11. 126, 2 kg – Kratochvílová Lucie - 3. C

12. 83,2 kg – Turnerová Zuzana – 3. C

13. 78 kg – Pešinová Natálie – 1. A

14. 64,4 kg – Karmazín Radek – 5. B

15. 58,8 kg – Mahdalík Tomáš – 3. B

16. 57,1 kg – Janura Josef - 4. B

17. 56 kg – Lapáček David – 5. A

18. 55,4 kg – Kukačka Matěj – 5. C

19. 55,1 kg - Jezberová Emma – 1. A

20. 51,3 – Čipková Eliška – 1. A