Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Školní kolo recitace 1. stupně 2018

Zveřejněno: pondělí 12. březen 2018 5:54 Napsal Mgr. Michaela Frýdlová

Dne 7.3. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 2. a 3. tříd. Soutěže se zúčastnilo 12 recitátorů. 3. místo obsadil Tobiáš Beran ze 3.B, 2. místo obsadila 2 děvčata - Natálie Spínová a Anna Šišková ze 2.C a 1. místo obsadil Pavel Randa ze 3.B. Do okresního kola, které se koná 15.3. v DDM Sokolov, postupují obě děvčata a Pavel Randa. 

7. března se konalo školní kolo soutěže žáků 4. a 5. ročníků. Do okresního kola postoupili žáci Radek Karmazín ze 4.B, Pavla Springlová ze 4.C, a Anna Zálišová z 5.B.

 Přejeme jim mnoho úspěchů v dalším kole soutěže. 

IMAG5618

 IMAG5617