Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 2018

Zveřejněno: pátek 23. únor 2018 6:18 Napsal Mgr. Olga Eichnerová

Dne 22.2. 2018 proběhlo v DDM Sokolov okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, kterého se zúčastnili ba naši vítězové školního kola. V kategorii 1A šestých a sedmých tříd získal Jan Tetour ze 7.C první místo.

V kategorii 2A pro žáky osmých a devátých ročníků se Jaroslav Ryvola z 9.B umístil na 3. místě a postupuje do kola krajského. Oběma soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.