Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

EKO-KOM „Hrajeme si s odpady“

Zveřejněno: úterý 19. prosinec 2017 6:20 Napsal Drahomíra Špicnerová

 Součástí výtvarné výchovy je i práce s odpadovým materiálem. Letos žáci vytvářeli své výrobky na téma „ Květina“. Nejzdařilejší prostorové práce soutěžily v krajské výtvarné soutěži . V neustále větší konkurenci byla nejúspěšnější práce „Cecilie recyklovaná“ . Její autorkou je Vendulka Němečková ze třídy 8.B. Vendulce blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za reprezentaci školy. 

 

 

 

odpadyAA