Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
120. výročí školy
V září 2014 jsme oslavili 120. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Školní akademie
Pravidelně pořádáme pro žáky a rodiče školní akademie.
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Sběr kaštanů 2017

Zveřejněno: středa 6. prosinec 2017 10:09 Napsal Mgr. Jaroslav Chochola

 V měsíci říjnu a začátkem listopadu 2017 , proběhla na naší škole tradiční soutěž ve sběru kaštanů . Soutěžící během pěti sběrových týdnů přinesli více než 1100 kg plodů. Soutěž ovládli žáci prvního stupně. Druhý stupeň se zapojil velice sporadicky. Děkujeme tímto všem sběračům , kterým bude sladká odměna osobně předána Odměněni budou tito žáci :

 

 

kastany