Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Finanční gramotnost - celostátní kolo 2017

Zveřejněno: čtvrtek 11. květen 2017 5:10 Napsal Mgr. Jana Krejzová

Dne 25.4.2017 se v Praze v prostorách historického areálu EMAUZY konalo celostátní kolo soutěže Finanční gramotnost. Za naši školu a zároveň za celý Karlovarský kraj se soutěže zúčastnil tým ve složení David Václavík, David Brandl a Jan Seidl ( žáci 9.B). Žáci se nejprve probojovali ze semifinále do finále, ve kterém jim pak o pouhý 1 bod uniklo zlato. V letošním školním roce se do soutěže Finanční gramotnost zapojilo 53 976 žáků základních a středních škol a o to více si ceníme skvělého umístění našich žáků. Za skvělé 2.místo v celostátním kole jim patří velká gratulace a také poděkování za vzornou reprezentaci školy i celého Karlovarského kraje. 

 

foto gramotnost2

foto gramotnost