Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

XXV. ročník výtvarné soutěže vyhlášené v rámci Dne Země.

Zveřejněno: středa 12. duben 2017 5:30 Napsal Drahomíra Špicnerová

V letošním školním roce žáci malovali obrázky na téma „Hmyzí úlet“.

Výtvarné práce, malované různými technikami, se jim velmi podařily.

V celkovém hodnocení byli naši žáci velmi úspěšní.

Z 229 zaslaných prací bylo oceněno 15 prací v 5 věkových kategoriích.

Oceněné práce:

 

II. kategorie (1. a 2.tř.)

1.m. Tomáš Herák, 1.C „Motýlkové na cestách“

 

III. kategorie (3. a 4.tř.) 

1.m Michaela Pinkasová, 3. „Vážka na leknínu“

 

IV. kategorie (5. a 6.tř.)

1.m. Adam Urban, 6.B „Hukot, bzukot“

2.m. Hanka Mahdalíková, 6.B „Včelí SOS“

3.m. Tereza Kaiserová, 6.B „ Lehkost pohybu“

 

V. kategorie (7. – 9.tř.)

2.m. Kateřina Hájková, 7.B „Krása pohybu“

3.m. Adéla Marková, 8.B „Mám hnízdo na hlavě“

 

Úspěšným malířům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Poděkování patří i všem žákům, kteří se svou prací do soutěže zapojili.

Výstava výtvarných prací se koná v DDM v Sokolově do konce dubna.

Přijďte se na krásný „Hmyzí úlet“ podívat.

Slavnostní předání cen výhercům se koná 22. 4. 2017 v 15 hodin v areálu DDM v rámci oslav Den Země – akce pro veřejnost.