Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Okresní kolo Matematické olympiády

Zveřejněno: středa 12. duben 2017 5:19 Napsal Mgr. Jana Krejzová

Dne 4. 4. 2017 se uskutečnilo v DDM v Sokolově okresní kolo Matematické olympiády. Matyáš Beran ze 6. B obsadil v kategorii Z6 krásné 3. místo. Úspěšní byli i žáci 7.ročníku. Martin Červenka ze 7. B vybojoval 3. místo a Sára Kašíková ze 7. C obsadila 5.místo. V kategorii Z8 soutěžili žáci 8. B. Tomáš Vokoun získal 4. - 6. místo, Magdalena Wagnerová 7. místo a Vendula Brožová 8. místo.

Všem žákům, kteří se zúčastnili okresního kola, gratulujeme k úspěchu a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.