Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Obrovský úspěch v soutěži Náboj Junior

Zveřejněno: úterý 29. listopad 2016 6:43 Napsal Mgr. Petra Šišková

V pátek 25. 11. se na sokolovském gymnáziu konala soutěž Náboj Junior. Jedná se o mezinárodní česko-slovenskou matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků víceletých gymnázií a žáky druhého stupně základní školy, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží na jednom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce příkladů.

Na začátku soutěže obdrží každý tým zadání šesti příkladů. Jakmile tým dospěje u některého z nich ke správnému, většinou číselnému výsledku, dostane zadání dalšího. Kdo vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává. V Sokolově se sešlo 6 týmů. Dva z Gymnázia Sokolov, 2 ze ZŠ Křižíkova a dva naše týmy. Družstvo ve složení Jakub Krieger 9.B, David Václavík 9.B, Jan Žemlička 9.B a Jan Seidl 9.B se umístilo na krásném prvním místě.

Pochvalu zaslouží i druhé družstvo ve složení Vendula Brožová 8.B, Magdalena Wagnerová 8.B, Jaroslav Ryvola 8.B, Tomáš Vokoun 8.B, kteří obsadili místo šesté, ale získali cenné zkušenosti do příštího roku. Správně vypočítaných 20 slovních úloh v mezinárodním porovnání přineslo 125. místo ze 645 týmů Gymnázii a ZŠ z ČR a SR. Vítězům gratulujeme, všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a zároveň patří náš dík vyučujícím matematiky a fyziky, kteří mají na úspěchu nemalý podíl. 

20161125 1254285b15d

20161125 1229225b15d

20161125 1210095b15d