Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Mladý zdravotník

Zveřejněno: čtvrtek 5. květen 2016 10:10 Napsal Mgr. Iva Brachtlová

Dne 27. 4. 2016 se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků v Chebu. 1. stupeň reprezentovali Vít Holub, Vít Jezbera, Nikola Polendová, Kateřina Šleisová a Veronika Šmejkalová. Tým 2. stupně, složený ze žáků Štefan Fuska, Adam Solomko, Eliška Macháčková, Veronika Bjalončíková a Barbora Fusková, vybojoval nádherné 1. místo a postupuje do krajského kola soutěže, které se uskuteční 28. 5. 2016 v Nýřanech. Všem účastníkům soutěže děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězům blahopřejeme. 

zdravotnik3

zdravotnik2

 zdravotnik1