Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Sportovní gymnastika

Zveřejněno: pátek 1. duben 2016 5:40 Napsal Mgr. Jana Brabencová

Okresní kolo: ml. a st. žákyně – Březová,3. března 2016

Krajské kolo: starší žákyně – Březová, 18. března 2016

3. března 2016 jsme se zúčastnili okresního kola ve sportovní gymnastice.

V kategorii mladších žákyň nás reprezentovala děvčata ze 4.C: Sankotová Klára, Mašková Magdalena, Říhová Monika a Ribikauskaite Amálija. Děvčata obsadila 4. místo v okresním kole. Starší žákyně obsadily v okrese 1. příčku a postoupily do krajského kola, kde jen o 0,05 setin získaly 2. místo. Složení družstva st. žákyň– viz tabulka.

  1. Starší žákyně – okresní kolo
Sokolov, Rokycanova ul.
Jméno závodnice Prostná   Hrazda Přeskok Body - jednotl.
Vyskočilová Silvie 9,40   9,35 9,35 28,10
Wagnerová Marie 9,35   9,50 9,15 28,00
Wagnerová Magdalena 8,65   8,90 9,00 26,55
Lišková Veronika 8,70   9,20 9,00 26,90
Body - družstvo 27,45 0,00 28,05 27,50 83,00

 

V kategorii jednotlivkyň vyhrála krajské kolo Maruška Wagnerová, Silva Vyskočilová obsadila 3. místo – viz fotogalerie.

Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Brab.