Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Okresní kolo v recitační soutěži

Zveřejněno: čtvrtek 31. březen 2016 6:35 Napsal Mgr. Marie Kadlecová, Mgr. Jana Žídková

Ve čtvrtek 24.března 2016 proběhlo v DDM Sokolov okresní kolo v recitaci žáků 2.- 9. ročníku, kterého se zúčastnili i žáci naší školy – Pavla Springlová (II.A), Monika Říhová (IV.C), Lukáš Horešovský (III.B), Michaela Pinkasová (III.C), Marek Petričák (VI.C), Bára Fusková (VII.B), Elena Kleinová (IX.B) a Zuzana Springlová (IX.C).

Do krajského kola postupuje ve 2.kategorii Lukáš Horešovský a Monika Říhová, ve 3. kategorii Marek Petričák a Bára Fusková a ve 4.kategorii Zuzana Springlová. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím žákům budeme držet palce.