Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Školní kolo recitační soutěže žáků 2. a 3. tříd

Zveřejněno: čtvrtek 17. březen 2016 4:38 Napsal Mgr. Naďa Beňadiková

Ve středu 16. března 2016 proběhlo školní kolo žáků druhých a třetích ročníků. Z každé třídy byli vybráni tři nejlepší recitátoři a ti se pak utkali ve školním kole. Všechny děti se dobře připravily a předvedly velmi kvalitní výkony. Pro porotu nebylo jednoduché vybrat tři nejlepší recitátory. V okresním kole budou naši školu nakonec reprezentovat Lukáš Horešovský ze 3. B, Michaela Pinkasová ze 3. C a Pavla Springlová ze 2. A. Všem recitátorům přejeme hodně štěstí. Za organizaci zodpovídala p. uč. Žídková.  

 

recitace2

recitace1