Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Matematická olympiáda - kategorie Z5 a Z9 2016

Zveřejněno: středa 20. leden 2016 9:06 Napsal Mgr. Daniel Remta

V úterý 19.1. se konalo v DDM Sokolov okresní kolo soutěže Matematická olympiáda pro 5. a 9. ročníky. Žáci naší školy opět obsadili přední místa výsledkové listiny.

 

 

 

 

Kategorie 5. ročníků

1. místo  Matyáš Beran V.B

2. místo  Ladislav Reismuller  V.C

4. místo Tadeáš Regeti V.C

5. místo  Lukáš Rada V.C

Další účastníci : Karolína Stibůrková V.B 

Kategorie 9. ročníků

2. místo  Martin Onak  IX.B

4. místo Marie Wagnerová IX.B

 

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.