Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Školní kolo konverzační soutěže 2016

Zveřejněno: úterý 12. leden 2016 6:29 Napsal Mgr. Olga Eichnerová

Ve dnech 6. a 7. ledna proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii 7. tříd se na 3. místě umístil Tomáš Vokoun ze 7.B, na druhém místě Vendula Brožová ze 7.B a 1. místo obsadil Marián Šustr, také ze 7.B. V kategorii 8. a 9. tříd třetí místo obdržel Adam Solomko z 9.B, druhé místo Matyáš Povejšil z 9.C a první místo obsadila Marie Wagnerová z 9.B. Z obou kategorií postupují první dva žáci do okresního kola.