Centrálka
Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
125. výročí školy
V září 2019 jsme oslavili 125. výročí školy.
Odborné učebny
Nabízíme výuku v kvalitně vybavených učebnách.
Rodičovská kavárna
Pořádáme pro rodiče a veřejnost rodičovské kavárny
Školní parlament
Školní parlament pořádá akce pro žáky naší školy. V roce 2018 jsme oslavili 100 let vzniku republiky.
Absolventské práce
Žáci mají možnost v 9. ročníku vytvořit a obhájit svoji absolventskou práci.
Lyžařské výcviky a školy v přírodě
Pravidelně vyrážíme na lyžařské výcviky a školy v přírodě.
Projekt - Čteme společně
Žáci II. stupně mají ve třídách knihovny.
Školní projekty
Jsme zapojeni do mnoha školních projektů.
Výlety do zahraničí
V rámci výuky jazyků pořádáme výlety do zahraničí.
Nenuda
Nabízíme žákům velký výběr zájmových kroužků. Pravidelně také kroužek 3d tisku.
Školička
Budoucí prvňáčky připravíme na vstup do školy.
Soutěže
Pravidelně získáváme dobré umístění ve vědomostních a sportovních soutěžích.
Školní klub
Ve škole funguje školní klub, kde mají žáci možnost trávit volný čas.
Zahájení nového školního roku.
Vítáme prvňáčky a ostatní žáky naší školy.
Jarní jarmark radosti.
Pro dobročinné účely jsme uspořádali v dubnu jarmark.

Celostátní výtvarná soutěž 2015

Zveřejněno: neděle 13. září 2015 4:47 Napsal Drahomíra Špicnerová
"Šťastné stáří očima dětí" má dvě části.
V první části hodnotí výtvarné práce veřejnost prostřednictvím web. stránek. V té druhé, známý český výtvarník Kristián Kodet.
Dejte hlas svému spolužákovi a podpořte ho v soutěži pořádané Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky "Šťastné stáří očima dětí".
 
Hlasujte na  : www.stastne-stari.cz
 
 
kategorie
6 - 10 let (obrázky 620 a 621)
11 - 15 let ( str. 16 - 17)
 
Děkujeme!
 
 
Nely Kastlová 6.C
Nely Kastlová
 
Lukáš Richter 6.C
Lukáš Richter
 
Dominika Stocknerová 6.C
Dominika Stocknerová 6.C
 
Dominika Marková 6.C
Alexandra Marková 6C
 
Zuzana Koutníková 7.B
SZuzana Koutníková 7.B
 
Věra Krassová 7.B
SVěra Krassová 7.B
 
Valerie Iljachina 5.B
SValerie Iljachina 5.b
 
Markéta Václavíková 7.B
SMarkéta Václavíková 7.B
 
Hanka Mahdalíková 5.B
SHanka Mahdalíková 5.B